สถาบัน Carey ต้อนรับนักศึกษานานาชาติอย่างอบอุ่นสู่ชุมชนของเรา มีนักศึกษามาจากส่วนต่างๆ ของโลกอย่างเช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม ประชากรนักศึกษาที่หลากหลายของเราประกอบด้วยนักศึกษาจากกว่า 30 ประเทศ

Carey's International Student Program (with Chinese subtitles)

นักศึกษานานาชาติที่สถาบัน CAREY

Carey โรงเรียนสหศึกษาชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2466 เรามีประวัติศาสตร์ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและความสำเร็จที่ดีเยี่ยม

โรงเรียนของเรามีนักเรียนประมาณ  2,300 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาสองแห่ง (ชั้นอนุบาลจนถึงปี 6) โรงเรียนมัธยมต้น (ปี 7-9) และมัธยมปลาย (ปี 10-12) ที่โรงเรียนมัธยมปลายของเรา เรามุ่งเน้นหลักสูตรนานาชาติ เรารับนักศึกษานานาชาติสูงสุด 60 คนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายของเรา

ทำไมจึงควรเลือก Carey?

มีหลายเหตุผลที่ท่านควรเลือกเรียนที่ Carey:

  • ผลลัพธ์ทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม
  • เรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
  • สภาพแวดล้อมที่ให้ความช่วยเหลือ ห่วงใย และไม่เลือกปฏิบัติ
  • มีวิชาให้เลือกเรียนมากมาย
  • มีทั้งหลักสูตรอนุปริญญา International Baccalaureate Diploma (IB) และ Victorian Certificate of Education (VCE)
  • บุคลากรผู้สอนของเรามีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีกิจกรรมเสริมหลากหลายแบบ
  • เรามีวิธีการที่ทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน
  • วิทยาเขต Kew ของเราตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางกรุงเมลเบิร์น เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
  • การพักแบบโฮมสเตย์ได้รับการดูแลและเตรียมการโดยทางโรงเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ลิงก์สู่ห้องสมุดสิ่งพิมพ์ของเรา ที่ท่านจะได้พบกับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและนโยบายการลงทะเบียนเรียนของเรา 
รวมทั้งการเตรียมการด้านผู้ปกครองและตารางค่าเล่าเรียน

กรุณาติดต่อนายทะเบียนของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสนใจที่ Carey:

Ms Julianne Brandon 
registrar@carey.com.au 
โทร: +61 3 9816 1242

กรุณาเลื่อนไปที่ส่วนล่างสุดของเอกสารนี้เพื่อดูรายชื่อตัวแทนการศึกษาที่เป็นพันธมิตรกับ Carey

ข้อมูลด้านวิชาการ

ผลลัพธ์ด้านวิชาการ

เรามีเหตุผลที่จะภูมิใจในผลการศึกษาของชั้นปีที่ 12 ของเราทั้งในหลักสูตร IB และ VCE นักเรียนของเราทำให้ Carey ติดสิบอันดับแรกของโรงเรียนดีเด่นในออสเตรเลียอยู่เสมอ ยิ่งในฐานะที่โรงเรียนเราเปิดให้เข้าเรียนได้ตลอด ความสำเร็จของชั้นปี 12 ของเราจึงน่าภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นไปอีก

IB หรือ VCE?

หลักสูตร VCE (ประกาศนียบัตรการศึกษาของวิคตอเรีย) คือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาของรัฐ ซึ่งครอบคลุมถึงชั้นปีที่ 11 และ 12 ของโรงเรียนมัธยม นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร IB (International Baccalaureate) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 11 และ 12 ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากกว่า 100 ประเทศที่สอนหลักสูตรเดียวกันนี้

ผลการเรียนจากวุฒิการศึกษาทั้งสองจะถูกแปลงเป็นคะแนน ATAR (อันดับการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย) เพื่อการเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลีย

หลักสูตร VCE (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนน ATAR) นั้นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

หลักสูตร IB เป็นตัวแทนของปรัชญาที่ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และเรียนรู้ตลอดชีวิต เราคาดหวังว่านักเรียนจะเรียนวิชาต่างๆ จากสาขาวิชาที่มีให้เลือกหลากหลาย และผู้เรียนจะได้ทำเรียงความงานวิจัยและส่วนเสริม CAS (ความสร้างสรรค์ การกระทำ และบริการ) นี่เป็นหลักสูตรที่ยาวสองปี เราจะนับผลประเมินจากทั้งสองปีไปเป็นคะแนนรวมสุดท้าย นักเรียนจะได้เรียนวิชาต่างๆ โดยเลือกจากตัวเลือกมากมายในสาขาภาษา บุคคลและสังคม วิทยาศาสตร์เชิงทดลอง คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์

การประเมิน VCE จะคำนวณจากผลการเรียนของคะแนนปีสุดท้าย (หน่วย 3 และ 4) วิชาบังคับเพียงวิชาเดียวคือวิชาภาษาอังกฤษ และความยืดหยุ่นที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ VCE

ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร IB และ VCE ได้จากห้องสมุดสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ข้อมูลของวิชาต่างๆ ของเรา

หลักสูตรเสริมสู่มหาวิทยาลัย

ที่ Carey เราเปิดสอนหลักสูตรเสริมสู่มหาวิทยาลัยสำหรับชั้นปี 12 ที่นักเรียนจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้กว้างขวางกว่าหลักสูตรชั้นปี 12 ตามปกติ หลักสูตร University Extension นี้มีข้อดีหลายอย่าง อาทิเช่น ได้ส่วนเพิ่มของคะแนน ATAR (อันดับการเข้าเรียนชั้นอุดมศึกษาของออสเตรเลีย = การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย) สูงสุดถึง 5.5 แต้ม รวมถึงได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่คัดเลือกของสถาบันชั้นนำ การเรียนลัดสู่หลักสูตรปริญญาตรี โอกาสที่จะลดภาระงานในปีข้างหน้าของการเรียนในชั้นอุดมศึกษา และโอกาสการได้รับทุนการศึกษา และรางวัลต่างๆ จากมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

เรามีระบบ ICT อยู่ทั่วโรงเรียน นักเรียนจะได้ใช้ iPad ในชั้นประถมศึกษาและโน้ตบุ๊กในชั้นปีที่ 7-12  นอกจากนี้ นักเรียนและเจ้าหน้าที่จะมีโอกาสใช้เครือข่ายแลนไร้สายของเรา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในด้านชั้นเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟ (เช่นโทรทัศน์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ในห้องเรียนและกระดานดำอินเตอร์แอคทีฟ) และซอฟแวร์ใหม่ล่าสุด นักเรียนของเราอยู่แถวหน้าทั้งในด้านการใช้งาน ICT และการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่สุดและใหม่ล่าสุด

นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสอนเยาวชนให้มีความใส่ใจ ปลอดภัย และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี ความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต (Cybersafety), พฤติกรรมออนไลน์ที่เหมาะสม
และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญของหลักสูตรการเรียน ICT ของเรา

ความเป็นอยู่ที่ดี

โฮมสเตย์

สถาบัน Carey มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ที่จะแวะเยี่ยมที่พักและครอบครัว
โฮมสเตย์ เพื่อยืนยันว่าการจัดหาที่พักโฮมสเตย์นั้นมีความเหมาะสม เป็นมิตร ปลอดภัย และสะดวกสบาย ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ของเราจะตรวจตราความเป็นอยู่ของนักเรียนของเราอย่างใกล้ชิด ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์

+61 3 9816 1466 ในวันจันทร์/พุธ/ศุกร์ เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทราบว่านักเรียนนานาชาติของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขในชีวิตทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

เชิญแวะมาที่ห้องสมุดสิ่งพิมพ์ของเราเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการพักแบบโฮมสเตย์ของสถาบัน Carey

นักเรียนและผู้ปกครองของ CLOSA

สมาคมนักเรียนนานาชาติและนักเรียนออสเตรเลียของ Carey
CLOSA คือสมาคมนักเรียนและผู้ปกครองอันยอดเยี่ยมของเรา ที่ให้ความอบอุ่นของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรนักศึกษานานาชาติและนักเรียนชาวออสเตรเลียของเรา สมาคม CLOSA ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากทุกวัฒนธรรม 
ภูมิหลัง และความเชื่อ เพื่อสร้างมิตรภาพและความรู้สึกแห่งความเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน Carey

บางทีพ่อแม่ก็เดินทางและมาใช้ชีวิตในกรุงเมลเบิร์นพร้อมกับลูกๆ ระหว่างที่พวกเขามาเรียนที่ Carey บางทีคุณอาจรู้สึกแปลกและโดดเดี่ยวที่จะต้องมาใช้ชีวิตในเมืองใหม่ นอกจากนี้ยังต้องรับมือกับความลำบากทางภาษาด้วย กลุ่มผู้ปกครองของ CLOSA จะจัดงานสังคมและให้ความช่วยเหลือแก่พ่อแม่ทุกคนที่ยังใหม่ต่อกรุงเมลเบิร์น เพื่อช่วยพวกเขาให้สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน Carey ได้ดียิ่งขึ้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานของ CLOSA ได้จาก Carey Intranet, CareyLink, และจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่เราส่งไปยังพ่อแม่ของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

นักศึกษานานาชาติ

คำถามยอดนิยม

เปิดรับนักศึกษานานาชาติในระดับชั้นใด? 
ปกติเราจะรับนักเรียนนานาชาติในระดับชั้นปีที่ 10 และ 11

โรงเรียนบางโรงเปิดรับนักศึกษานานาชาติก่อนระดับชั้นปีที่ 10 ถามว่าสถาบัน Carey เปิดรับหรือไม่?
สถาบัน Carey ไม่รับนักศึกษานานาชาติที่จ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน (วีซ่า 571) ก่อนจะถึงชั้นปีที่ 10

ครอบครัวที่มีถิ่นฐานถาวร (PR) หรือวีซ่ารหัส 163, 457 หรือ 188 มีสิทธิ์ยื่นขอสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นที่ต่ำกว่าได้ ครอบครัวกลุ่มนี้จะจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเดียวกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย การยื่นขอนี้อาจไม่ได้รับการอนุมัติก็ได้ ควรสังเกตว่าสำหรับก่อนชั้นปีที่ 10 นั้น สถาบัน Carey จะไม่ให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ในกรณีที่อังกฤษไม่ใช่ภาษาบ้านเกิด

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือวีซ่ารหัส 571 นั้น เราจะพิจารณาที่ความสามารถภาษาอังกฤษและนโยบายการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชาวออสเตรเลีย

เงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนที่ Carey มีอะไรบ้าง? 
เงื่อนไขขั้นต่ำของการลงทะเบียนเรียนที่ Carey ก็คือ นักศึกษาต้องมีประกาศนียบัตรระดับมัธยมต้น (ปี 9) และมีผลการเรียนภาษาอังกฤษของปีที่ 7 ถึง 9 อย่างน้อย 75% ขึ้นไป สถาบัน Carey กำหนดว่านักศึกษาจะต้องเข้าสอบบริการประเมินการศึกษาของออสเตรเลีย (AEAS) ซึ่งจะวัดความสามารถทางภาษาและจะกำหนดความระยะเวลาของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่จำเป็นต้องเรียนเมื่อเดินทางมาถึง ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ AEAS ได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่าง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นอย่างไร? 
ท่านต้องกรอกใบขอลงทะเบียน (Application for Enrolment) แล้วส่งมาให้เรา พร้อมด้วยสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางของนักเรียน สำเนาของใบผลการเรียน และผลการสอบ AEAS ถ้าโรงเรียนอนุมัติการสมัครของท่าน เราก็จะส่งจดหมายข้อเสนอ (Letter of Offer) ไปให้ท่าน ในจดหมายข้อเสนอนี้จะมีรายละเอียดการจ่ายเงินที่จำเป็นและเอกสารที่จะต้องกรอกและส่งมาให้เรา เมื่อเราได้รับเงินและเอกสารที่กรอกเรียบร้อยแล้วจากท่าน เราจะออกใบยืนยันการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Confirmation of Enrolment) ให้ท่าน ยิ่งเราได้รับใบขอลงทะเบียนจากท่านเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนชั้นเรียนของเราก็อาจจะเต็มแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนายทะเบียนของเรา (registrar@carey.com.auเบอร์ +61 3 9816 1242)

นักเรียนจำเป็นต้องเข้าสอบ IELTS ก่อนสมัครเข้าเรียนในสถาบัน Carey หรือไม่? 
นักเรียนไม่จำเป็นต้องเข้าสอบ IELTS ก่อนสมัครเข้าเรียนที่ Carey แต่ต้องสอบ AEAS ก่อน เพื่อกำหนดจำนวนสัปดาห์ที่ต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ AEAS ได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

Carey เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดหรือเปล่า? 
Carey ไม่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด อย่างไรก็ตาม เรายินดีแนะนำโรงเรียนสอนภาษาที่เหมาะสมให้ท่าน กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จาก
นายทะเบียนของเรา
 (registrar@carey.com.auเบอร์ +61 3 9816 1242)

ข้อเสนอเข้าเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติทุกกรณีที่ Carey นั้นอาจถูกยกเลิกได้เสมอ นักศึกษานานาชาติจะต้องเข้าสอบก่อนจะเริ่มเรียน เพื่อวัดความพร้อมเสียก่อน ในกรณีที่ทดสอบแล้วพบว่านักศึกษามีความสามารถภาษาอังกฤษไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อเสนอก็อาจถูกยกเลิกได้

มีนักศึกษานานาชาติกี่คนในโรงเรียนแห่งนี้? 
มีนักศึกษานานาชาติราว 60 คนที่ Carey ในระดับชั้นปีที่ 10, 11 และ 12

มีหอพักนักเรียนหรือไม่? 
ที่ Carey เราไม่มีหอพักให้บริการ เราอยากให้นักเรียนของเราพักอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียในที่พักแบบโฮมสเตย์มากกว่า เรามีผู้ประสานงานโฮมสเตย์ที่จะจัดการเรื่องที่พักที่เหมาะสมกับแต่ละคน และคอยตรวจเยี่ยมนักศึกษาในที่พักโฮมสเตย์ ที่พักแบบโฮมสเตย์คือบ้านของครอบครัวชาวออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียน นอกจากนี้ 
ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ของเราจะตรวจเยี่ยมครอบครัวโฮมสเตย์เป็นประจำเพื่อยืนยันว่านักศึกษาของเรามีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีในที่พักของตน ท่านสามารถแวะชมห้องสมุดสิ่งพิมพ์ของเราได้จากลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักแบบ
โฮมสเตย์

ถ้านักศึกษาอายุเกิน 18 แล้ว ยังจะต้องพักในที่พักแบบโฮมสเตย์และมีผู้ปกครอง (Guardian) หรือไม่?
นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนที่ Carey จะต้องมีที่พักที่เหมาะสมและได้รับการอนุมัติจากทางโรงเรียน และต้องมีผู้ปกครองหนึ่งคน ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดก็ตาม

ความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา ดังนั้น เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนที่ Carey จึงกำหนดให้นักศึกษานานาชาติทุกคนต้องมีผู้ปกครอง (Guardian) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ครอบครัวอาจจะเสนอชื่อสมาชิกในครอบครัวก็ได้ โดยต้องมีอายุมากกว่ายี่สิบห้าปีและอาศัยอยู่ในกรุงเมลเบิร์นจึงจะรับหน้าที่นี้ได้ ส่วนในกรณีอื่นนั้น ทางฝ่ายบริการสวัสดิการนักศึกษา ISA จะแต่งตั้งผู้ปกครองให้

ท่านสามารถแวะชมห้องสมุดสิ่งพิมพ์ของเราได้จากลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครองและที่พักแบบโฮมสเตย์

การเรียนที่ Carey

การเรียนที่ Carey นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการคือ:

วิชาการ

ที่ Carey เรามีเส้นทางการเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกคน ความมุ่งมั่นต่อการเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของเรานั้นหมายถึงผู้ใหญ่วัยเยาว์ที่เข้าเรียนในระดับมัธยมปลายของเราจะมีโอกาสได้พัฒนาพรสวรรค์และความตั้งใจของพวกเขาให้ดีที่สุด เราเชื่อในการช่วยให้นักเรียนของเราพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centred Learning) นั้นทำให้เยาวชนทั้งหญิงและชายที่มาเรียนในระดับมัธยมปลายที่นี่สามารถมุ่งมั่นสู่การเดินทางทางการศึกษาของพวกเขาได้ นักเรียนของเรากระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และเราจะช่วยพวกเขาให้ยอมรับและเข้าใจในความสามารถ ความสนใจ และรูปแบบการเรียนรู้ของตัวเอง เพื่อที่พวกเขาจะได้พัฒนาได้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้และบรรลุศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ คุณครูจะเป็นทั้งผู้ชี้ทาง พี่เลี้ยง และผู้ช่วยที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในการพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ชัดเจนเพื่อบรรลุสิ่งเหล่านี้

เราเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราพบปะและเรียนรู้จากนักเรียนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันของโรงเรียนอื่น รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่พวกเขาเรียนอยู่ เราเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราเป็นตัวแทนโรงเรียนอยู่เสมอในการแข่งขันระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ อย่างเช่นการแข่งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิก หรือการแข่งขันโต้วาทีทางเศรษฐกิจโมนาชวิวพอยท์

นอกจากนี้ ในทุกหลักสูตรระดับมัธยมปลายของเรา เรายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในหลายรูปแบบ เรามีซีรีย์การบรรยาย มีผู้เชี่ยวชาญประจำในสถาบัน และจัดการแสดงละครเวทีและจัดกิจกรรมเวิร์คชอปต่างๆ เพื่อเพิ่มและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนของเรา นอกจากนี้การทัศนศึกษาและการเรียนภาคสนามยังมีบทบาทสำคัญในทุกสาขาวิชาเรียนของเรา ซึ่งสามารถช่วยนักเรียนให้ทำความเข้าใจสื่อวิชาหลักได้อย่างลึกซึ้งขึ้น และเห็นการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้งานในภาคปฏิบัติและในชีวิตจริง

ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาต่างๆได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูเว็บไซต์การเลือกวิชาเรียนของเรา

กิจกรรมเสริม

ส่วนหนึ่งของปรัชญาของสถาบัน Carey ก็คือการสร้างความรู้สึกของความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแท้จริงให้นักศึกษาแต่ละคน เราเชื่อมั่นในการสนับสนุนเยาวชนให้พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อช่วยพวกเขาให้ประสบความสำเร็จทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

โครงการกิจกรรมเสริมอันกว้างไกลของเราเป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นนี้ เราให้โอกาสแก่นักศึกษาในการสนุกกับกิจกรรมทางกายภาพ สำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการแข่งกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี มีโอกาสในการพบกับคนที่มีความคิดเหมือนกันและผู้คนที่หลากหลาย เรียนรู้ทักษะใหม่และฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

ความเป็นอยู่ที่ดีและการศึกษาเชิงบวก

นอกจากนี้เรายังเข้าใจดีว่าชีวิตนั้นมีอะไรมากกว่าการเรียนในห้อง ความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาของเราจึงมีความสำคัญสูงสุดที่ Carey และระบบเฮาส์ของเราก็ช่วยยืนยันว่าความเป็นอยู่ของนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ เมื่อเริ่มเรียนที่ Carey นักศึกษาแต่ละคนจะได้เข้าร่วมกลุ่มเฮาส์ที่นำโดยกลุ่มครู ซึ่งพวกเขาจะได้พบปะกับนักเรียนจากระดับชั้นปีอื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแข่งขันของเฮาส์ ที่โรงเรียนมัธยมของ Carey มีทั้งหมด 10 เฮาส์ด้วยกัน ในแต่ละเฮาส์นั้น นักเรียนแต่ละคนจะเป็นสมาชิกกลุ่มพี่เลี้ยงที่มีขนาดเล็กกว่า และจะมีผู้นำคือคุณครูหนึ่งคนที่จะเป็นพี่เลี้ยงของนักเรียนไปเป็นเวลาสามปีเต็ม

การดูแลที่ Carey เป็นปรัชญาการศึกษาที่เป็นหลักการสำคัญของโรงเรียนเรามาเป็นเวลานานแล้ว โครงการความเป็นอยู่ที่ดีนั้นมีความสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาทักษะชีวิตของพวกเขา ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน

การศึกษาเชิงบวก (Positive Education) เป็นสิ่งที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ แต่ตอนนี้กลับเป็นสาขาจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สามารถส่งเสริมความยืดหยุ่นของบุคคลในการพัฒนาทักษะแบบดั้งเดิมและความสุขได้

สถาบัน Carey กำลังพัฒนาวิธีการศึกษาเชิงบวกนี้ให้ใช้งานได้ทั่วทั้งโรงเรียน โดยมุ่งเน้นที่อารมณ์ การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ ความหมาย และความสำเร็จเชิงบวก (PERMA) ของนักศึกษาแต่ละคน ทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้และสอนกันได้: ซึ่งจะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดของนักเรียนและบุคลากร อีกทั้งยังมีผลกระทบในแง่บวกที่สำคัญต่อการลดความเครียดของนักเรียนอีกด้วย 
การศึกษาเชิงบวกจะใช้เทคนิคที่เน้นจุดแข็งของบุคคล การจูงใจบุคคล และความยืดหยุ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนแต่ละคน

อาชีพ

ฝ่ายแนะแนวอาชีพ (Careers Department) ของเราจะช่วยนักศึกษาทุกคนในการตัดสินใจทางอาชีพครั้งสำคัญระหว่างที่พวกเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ Carey นอกจากนี้ เพื่อสร้างความต่อเนื่องและพัฒนาความสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับมัธยมปลาย นักเรียนจะได้รับการดูแลจากที่ปรึกษาทางอาชีพ (Careers Counsellor) ตามเฮาส์ (House) ของพวกเขา ผู้ซึ่งจะช่วยนักเรียนพัฒนาและมุ่งหน้าไปตามเส้นทางของตน

คำถามยอดนิยมของนักเรียนมัธยมปลาย

มีนักเรียนกี่คนในชั้นมัธยมปลาย? 
เรามีนักเรียนราว 850 คนในชั้นมัธยมปลาย (Senior School) โดยในแต่ละชั้นปีจะมีนักเรียนราว 270-280 คนตั้งแต่ปี 10 - 12

มีนักเรียนกี่คนต่อห้อง? 
จำนวนนักเรียนต่อห้องในชั้นมัธยมปลายจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนในวิชาหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่นชั้น VCE English ปกติแล้วจะมีไม่เกิน 20 – 22 คน

มีสัดส่วนนักเรียนชาย-หญิงที่สมดุลหรือไม่? 
สถาบัน Carey มีสัดส่วนนักเรียนชาย-หญิงทั้งโรงเรียนที่สมดุลคือ 50:50 อย่างไรก็ตาม ความสมดุลของสัดส่วนนักเรียนชาย-หญิงในแต่ละชั้นจะขึ้นอยู่กับนักเรียนที่เลือกเรียนในวิชานั้นๆ

มีโอกาสด้านการเป็นผู้นำหรือไม่? 
มีตำแหน่งผู้นำนักเรียนในระดับชั้นปี 12 เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนทุกคน ทั้งตำแหน่งหัวหน้าห้อง (House Captain) และหัวหน้าชมรมศิลปะการแสดง กีฬา สมาคม CLOSA และนักศึกษาใหม่ ชุมชนโรงเรียนและบริการชุมชน

มีหลักสูตรเสริมสู่มหาวิทยาลัย (University Extension) หรือ VET หรือไม่? 
มี ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร Senior School Extension และ VET ของเราได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง:

นักเรียนชั้นปีที่ 12 ของทางโรงเรียนได้คะแนน ATAR สูง และได้รับที่นั่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือไม่? 
ได้ กรุณาดู “ห้องสมุดสิ่งพิมพ์” ที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูคะแนนของชั้นปีที่ 12 รุ่นล่าสุดของเราและอันดับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย (ปกติแล้วจะออกตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์)